Projekt Panskodomská

Vedení města Humpolec nepostupuje v řešení projektu „Domy v Panskodomské ulici“ systematicky a v nejlepším zájmu veřejnosti.

Na základě věcné kritiky a včasného zásahu opozice vedení města Humpolec sice přistoupilo k výběrovému řízení na zpracování projektovédokumentace domů na bydlení v Panskodomské ul., jak se však ukazuje, nemusí jít o nejvhodnější a nejergonomičtější řešení využití stávajícího pozemku. Důvodné pochybnosti o tomto projektu nadále přetrvávají. Dle standardního postupu měla být na tento pozemek vyhlášena veřejná architektonická soutěž, která by přinesla nejlepší a nejekonomičtější řešení. 

 

Zastupitelé ze sdružení HUMPOLECGO! dlouhodobě upozorňují na zvláštní, nesystematické a netransparentní řešení celého projektu. Díky jejich zásahu nedošlo k porušení zákona o zadávání veřejných zakázek a pravidel  Rady města Humpolec a brzy se také dozvíme, kolik peněz se díky jejich iniciativě podaří z původně určených 1,9 mil. Kč vypsáním otevřené soutěže městu ušetřit.

“Je otázkou, zda tento prostor má být využitý na luxusní vily, jejichž prodejní ceny se nakonec mohou vyšplhat až k částce 10 mil. Kč. Transparentní architektonická soutěž mohla přinést i jiná řešení jako například vznik malého komorního bytového domu s nájemními byty, nebo řadové domky. Takových nemovitostí je ve městě nedostatek a přitom pokryjí poptávku početnější skupiny obyvatel. Jako člen Komise pro architekturu a urbanismus jsem návrh od společnosti MASTERPLAN projektanti na komplex čtyř domů doposud vnímal pouze jako jednu z variant. Jsem proto velmi překvapen, že bez další diskuze na naší komisi chce město zadat k vypracování finální projektovou dokumentaci“, uvedl k záměru člen KAU Dan Merta.

Je proto záhadou, proč místostarosta města Vlastimil Brukner na včerejším zasedání zastupitelstva informoval všechny přítomné zastupitele i veřejnost, že KAU výstavbu bytového domu v tomto místě zavrhla. Přitom opak je pravdou! 

Věříme, že nám všem jde o Humpolec a o projekty, které jsou moudré, nadčasové a dokonale slouží našim občanům!