Forenzní audit

Dnes zasíláme k náhledu zastupitelům a právnímu zástupci města posudky soudního znalce k černým stavbám, které byly prováděny do staveb města.

Jak je možné, že město stavělo dráž? Proč město stavělo za plné ceny místo rozdělení nákladů? Jak je možné, že se liší ceny od provedené kontroly? Jak je možné, že nám zde lítají miliony? Kdo z úředníků nese zodpovědnost? Jaká bude finální finanční újma města?

Věříme, že zastupitelé jsou si vědomi, že je potřeba vše nezávisle prošetřit forenzním auditem, zodpovědnost už leží na každém z nich. Zvlášť pokud tvrdili, že městu žádná škoda nevznikla. Sledujte středeční zastupitelstvo.

Zde najdete tiskovou zprávu.