Milion sem, milion tam

Jedním z našich hlavních cílů jsou zdravé a udržitelné veřejné finance města. Proto stále neúnavně apelujeme na jejich účelné, transparentní a hospodárné použití.

Ekonomické dopady současné situace budeme bohužel pociťovat všichni v řádech mnoha let, proto více než kdy jindy je namístě obezřetnost při plánování výdajů a výraz „rozumně šetřit“ se musí stát jedním z nejpoužívanějších.

Projednávání rozpočtu města na rok 2021 na posledním zastupitelstvu za nás postrádalo ze strany koalice jakýkoli náznak snahy redukovat běžné výdaje. Byl naprosto většinově schválen a ani vystoupení zastupitele Stanislava Bernarda nemění nic na faktu, že nikdo z koalice se proti takto schodkovému rozpočtu, který je zachraňován úsporami minulých let, neohradil. Takový přístup je za nás velmi nezodpovědný – především vůči další generacím. Vyčerpat úspory minulých let a zatížit město velkým dluhem a prezentovat to jako proinvestiční přístup ve jménu rozvoje města je za nás opravdu zvláštní přístup.

Hledali jsme několik cest, jak schodek snížit. Ať se již jednalo o nenavyšování čerpaného úvěru o dalších 10 milionů, vypuštění dalších objemově významných akcí v celkové částce 50 milionů (rekonstrukce ul. U Stadionu nebo nákup pozemků a další) i vymáhání smluvní pokuty za nedodržení termínu odevzdání díla rekonstrukce polyfunkčního centra. Žádný řádný hospodář si nemůže v současné době dovolit odpouštět pokuty v řádech milionů, obzvlášť, když se jedná o prosperující stavební firmu. Takto velká benevolence nás přinejmenším udivuje.

Pro udržení vyrovnaného rozpočtu je stejně významná i příjmová stránka, hledání dalších zdrojů. Nikdo nepochybuje o tom, že veřejná dražba má lepší potenciál získat větší příjem z prodeje než obálková metoda, která má navíc velmi pochybné nastavení (u transparentní obálkové metody je termín odevzdání obálek v jednom dni např. v dopoledních hodinách a hned odpoledne se obálky otevírají za přítomnosti těch, kteří je podali). I v tomto případě jsme to byli pouze my, kdo doporučoval prodej dražbou, která je pro městskou kasu mnohem výhodnější.

Každá investice s sebou nese následně i náklady, je tedy nezbytné pečlivě zvažovat, zda je současná doba vhodná k rozšiřování hmotných statků a zda bezcílné nakupování majetku nezpůsobí ještě další finanční zátěž v už tak složitém období.

Výstavba lukrativní bytovky v Hálkově ulici otevírá další téma, které nemá město dosud efektivně zpracováno, a to je hospodaření s bytovým fondem. Pokud se pořizovací cena takové stavby vyšplhá na 80 milionů Kč, není za nás dost dobře možné tyto byty poté pronajímat za 60 Kč/m2.