Nádech, výdech

Již koncem roku 2020 HumpolecGO! oslovil firmu Agdata pro podání nabídky na monitoring ovzduší v našem městě.

Pravidelné odečítání 5 senzory by vyšlo zhruba na 300 000 Kč za rok. Částka, která by se dala použít např. v rámci participativního rozpočtování.
Kdokoli, kdo má internetové připojení by tak věděl, zda může s ohledem na znečištění vzduchu momentálně jít ven nebo právě větrat. Naměřené hodnoty se on-line přenáší na internetové stránky, takže je možné si prohlížet i dlouhodobý vývoj ovzduší.
Právě dlouhodobý monitoring dává radnici možnost přijímat řešení ke zlepšení kvality ovzduší. Dýchat čistý vzduch teď potřebujeme všichni. Čekáme, jak dopadne jednání města v této věci.
Více o Agdata můžete najít tady: https://bit.ly/3vnBH1Y.