Nepřestáváme se divit

Při schvalování rozpočtu na letošní rok zastupitelé schválili 1 mil. Kč na rekonstrukci betonových stupňů na fotbalovém stadionu. Jaké nemilé překvapení, když jsme se dozvěděli, že tato částka nakonec bude použita na projektovou dokumentaci pro firmu Masterplan ve výši 695 750,-Kč, tedy pro stejnou firmu, u které měla Rada města již v minulosti rozhodnout o přidělení zpracování projektové dokumentace pro rodinné domy v ulici Panskodomská za předraženou cenovou nabídku ve výši téměř 1,8 mil. Kč bez řádného výběrového řízení.

Nejen že o výběrovém řízení na projektovou dokumentaci na rekonstrukci stupňů a dalších prvků v rámci fotbalového stadionu nebyli informováni zastupitelé ani příslušné komise, zároveň vedení města nás všechny uvedlo v omyl už při schvalování rozpočtu. Takovému netransparentnímu jednání prostě nerozumíme, vy ano?