Otevřený dopis občanům

Dopis spoluobčanům od člena Finančního výboru Zastupitelstva města Humpolec Zdeňka Rýznera ohledně podání trestního oznámení.

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych vás touto cestou otevřeně informoval, že jsem dne 5. května 2021 podal trestní oznámení, které se týká vážného podezření z netransparentního nakládání s veřejnými prostředky města Humpolec a financování staveb ve městě. Jak se od r. 2019 postupně ukázalo, nejedná se o ojedinělé záležitosti, nýbrž existuje důvodné podezření, že zde funguje důmyslný systém vyvádění veřejných prostředků z městského rozpočtu ve prospěch několika soukromých společností. Dále naleznete výčet důvodů, které mne k podání vedly. Abych zamezil stupňujícímu tlaku a účelovým manipulacím vůči mým kolegům a znevažování, že se jedná čistě o politický boj v našem městě, rozhodl jsem se odejít k 30. červnu 2021 ze sdružení HUMPOLECGO!
V roce 2019 jsem se poprvé jako člen finančního výboru dozvěděl o opakovaných černých stavbách ve městě. Přestože jsem se dlouhodobě snažil, aby se řádná kontrola a náprava řešila nejprve v rámci samotného města, byl jsem umlčován. Pan starosta si vymýšlel opakované kontroly a šetření, právní posudky, že městu nebyla způsobena finanční újma apod. Zastupitelé z ODS, KDU-ČSL, ANO, ČSSD a KSČM spolu s ním hlasovali proti provedení řádné kontroly v podobě nestranného forenzního auditu. Závěry znaleckých posudků soudního znalce byly zpochybňovány přímo panem starostou, aniž by disponoval nezbytnou odborností. Místo věcného řešení a uklidnění celé situace byli ve veřejném prostoru napadáni opoziční zastupitelé, často s argumentací, že jsou mé loutky, a byli tak zastrašováni. Dosavadně zjištěná pochybení jsou ovšem natolik závažná, že nastal opravdu nejvyšší čas, aby vše nezávisle prošetřila policie. Pan starosta a zastupitelé mají svoji vlastní zodpovědnost a rozhodli se tak, jak se rozhodli.
Má vytrvalost a ukázání odhodlání veřejnosti i médiím, že se nebojím hájit zájmy města a pravdu a že jde o vážnou věc, podpořilo některé naše další spoluobčany i k jejich odvaze. Díky těmto odvážným jedincům se zajistily další důležité podklady a informace, které dokládají a utvrzují všechna identifikovaná závažná podezření. Podnět k prošetření byl zaslán vrchní státní zástupkyni JUDr. Lence Bradáčové, Ph.D., a věcí se již začaly zabývat orgány činné v trestním řízení. Už nebude snadné manipulovat s dokumenty při vyšetřování, naopak je alarmující nyní sledovat, jak úřad a někteří lidé doposud postupovali a nyní, už v momentě po podání trestního oznámení, postupují.
Upřímně uvádím, že své rodné město mám opravdu velmi rád. Ale z úřadu, který by měl sloužit primárně veřejnosti a občanům a měl by být transparentní, se bohužel stalo klientelistické místo. Přemýšlel jsem, proč i na základě jasných a důvěryhodných podkladů prokazujících, že je něco v nepořádku, většina zastupitelů rozhodla tak, jak rozhodla, a zametla transparentní kontrolu, která by napomohla tuto záležitost uklidnit a vyřešit, pod koberec. Jsou zřejmé tři základní důvody: (i) zastupitelé mají z této činnosti své benefity jako např. zaměstnání, nebo se (ii) bojí, anebo (iii) chtějí mít prostě klid a neřešit jakékoliv problémy. Vše je mezi sebou úzce provázáno. Jako zastupitelé, tedy osoby zvolené z řad lidu, tzn. naši reprezentanti, by si ale měli uvědomit, že mají svoji právní zodpovědnost, včetně té trestněprávní. V tuto chvíli těchto 16 zastupitelů nepovažuji rozhodně za důvěryhodné osoby, které by měly nadále vykonávat veřejné funkce. Namísto věcného řešení problému v zastupitelském plénu pan starosta jako nejvyšší představitel města manipuluje s právním posudkem. Následně ho jeho vlastní tajemník usvědčí ze lži. Jinde by takový politik vlivem okolností okamžité rezignoval, ne však u nás ve městě. Tady jsou šikanováni ti, kteří předkládají tato objektivní fakta, jakkoli nepříjemná jsou.
Věřím, že se jednou dočkáme nové doby, kdy do vedení Humpolce nastoupí lidé morálně silní, pro které nebude výkon veřejné služby jenom prázdnou frází. Chtěl bych na každého z vás apelovat. Zajímejte se, co se děje na úřadě i ve městě, zajímejte se, jak probíhají veřejné zakázky, sledujte zasedání zastupitelstva, ptejte se zvolených zastupitelů. Zkrátka hlídejte své politiky. Všichni do jednoho jsou placeni z našich daní. Chtějte, aby finanční prostředky z rozpočtu končily v důležitých komoditách pro město: v nových bytech, v nových školách a školkách, v infrastruktuře apod. Chtějte transparentní úřad, kde se nebudete bát na cokoli zeptat. Na posledním zastupitelstvu byli zastupitelé HUMPOLECGO! napadeni dokonce i za pozitivní návrh vizualizace projektu Nová Máchovka. Proč? Prý mají respektovat vztah podřízený (v tomto případě zastupitel) a nadřízený (v tomto případě starosta) a je jim diktováno, s kým ze svých pozic mohou jednat a s kým ne. Tak hluboko jsme v politické úrovni, morálce a etice v Humpolci klesli.
Opozičním zastupitelům, nyní už bývalým kolegům ze sdružení HUMPOLECGO!, přeji, aby vytrvali ve svém úsilí a odhodlání, nenechali se odradit a znechutit arogancí pana starosty a některých dalších zastupitelů a měli nadále dostatek energie hájit především zájem města Humpolec a jeho občanů. Tak ostatně sami veřejně slíbili.
S úctou
Zdeněk Rýzner
člen Finančního výboru Zastupitelstva města Humpolec