Otevřený dopis zastupitelům

Přepis otevřeného dopisu Petra Machka zastupitelům ohledně výběru dodavatele projektové dokumentace Panskodomská. Více na našem FB.

Vážení zastupitelé,

určitě se všichni shodneme, že zpracovaná studie na zástavbu rodinnými domy v ulici Panskodomská je kvalitní a pro město přínosná. Velice mě však trápí postup, jakým bylo přistoupeno k výběru dodavatele projektové dokumentace tohoto záměru. Cena, která byla stanovená osloveným projektantem, je ve výši 1.900.000Kč. Bohužel ze strany města nebyla zajištěna jakákoliv oponentní tržní cena, která by nám potvrdila oprávněnost výše cenové nabídky, kterou bychom mohli jako město Humpolec zodpovědně přijmout z pohledu řádného hospodáře. Z hlediska svých zkušeností si troufám tvrdit, že cena, která by vzešla z jakéhokoliv výběrového řízení by mohla být až o 500.000Kč nižší.
Jelikož mě není tato situace lhostejná, z pozice své odbornosti a předsedy komise pro rozvoj města nabízím pomoc při zajištění výběru dodavatele projektové dokumentace, která městu Humpolec ušetří nemalé finanční prostředky.
Hezký den
Petr Machek.