Ušetřili jsme milion

Výsledek výběrového řízení na na projektové práce „Domy pro bydlení v ulici Panskodomská“ je již znám. Zde najdete naše vyjádření k celé situaci.

Rada města Humpolce koncem minulého roku přidělila zakázku na projektové práce „Domy pro bydlení v ulici Panskodomská“ firmě Gaudia Design, s.r.o. za 828 850 Kč včetně DPH. Učinila tak na základě výběrového řízení, které město zorganizovalo až díky konstruktivní kritice opozice.

Bez této aktivity sdružení nezáviských kandidátů HumpolecGo! a hnutí STAN měla rada města již v říjnu 2020 rozhodnout o přidělení zakázky firmě MASTERPLAN projektanti s.r.o. bez řádného výběrového řízení za cenu 1 782 935 Kč včetně DPH. Díky našim aktivitám došlo tedy k úspoře téměř jednoho milionu korun z rozpočtu města Humpolec a hlavně nebyl porušen zákon o zadávání veřejných zakázek, ani interní regule našeho města, což původně členové rady nebrali vůbec v potaz.

Postup, jakým byl vybrán zpracovatel projektové dokumentace pro lokalitu Panskodomská, je ze zákona přípustný, nicméně z našeho pohledu není ten nejvhodnější. Prosté výběrové řízení na cenu, kde je již předem známa studie lokality, ze které musí zpracovatel projektové dokumentace vycházet, není vůbec ideální. Vhodnějším způsobem, jak dospět k nejlepšímu řešení zástavby, je vyhlášení ideové architektonické soutěže na návrh, ze které vzejde několik různých řešení této lokality. Vítěze vybírá odborná porota, která návrh posuzuje komplexně, nikoliv pouze na základě nejnižší ceny za projekční práce. Doufáme, že v dalších obdobných případech bude Město postupovat touto cestou.

Dalším aspektem projektovaného návrhu řešení lokality pro bydlení v ulici Panskodomská, který počítá se čtyřmi rodinnými domy v ceně 6-8 milionů Kč bez DPH, je z našeho pohledu nejistá budoucí prodejnost nemovitostí. Na lokalitu nebyla provedena analýza trhu s nemovitostmi z hlediska prodejnosti budoucích domů, jejichž podoba bude přesně určena zpracovanou projektovou dokumentací. Jsme tak odkázáni na jediné řešení, které vychází z původní studie lokality od firmy MASTERPLAN projektanti s.r.o., do kterého město Humpolec vloží dalších více než 800 tisíc korun bez jistého výsledku.