Proč dělat něco, co je vlastně zbytečné?

V ulici Hálkova má brzy vzniknout nový bytový dům. Pro celou oblast jsou v územním plánu schváleny domy maximálně se čtyřmi podlažími, což udržuje určitý ráz celé ulice.

Vedení města přislíbilo několika občanům z okolních domů, kteří vyjádřili své obavy nad výškou zamýšlené stavby, že nový bytový dům nepřesáhne čtyři podlaží.

Vítězný návrh na nový bytový dům počítá se třemi nadzemními podlažími a jedním ustoupeným. Až sem je vše v pořádku. Co nás ale překvapilo, je, že vedení města se nyní rozhodlo změnit územní plán, takže bude možné zde realizovat až pětipodlažní budovu.

Nebyly předloženy žádné významné argumenty, které by vysvětlovaly, proč město k tomuto zbytečnému kroku přistoupilo – město obyvatelům slíbilo čtyřpodlažní budovu, vítězný návrh tomu odpovídá, tak proč měnit územní plán, který toto všechno splňuje? Najednou se vkrádá stín pochybností a chybí rozumné vysvětlení, které by mohlo zmírnit nynější nejistotu některých obyvatel.