Reakce na nepravdivé informace

Reakce na zavádějící a nepravdivé informace uveřejněné na webu a facebooku Města k situaci výstavby rodinných domů v ulici Panskodomská.

Vedení města Humpolec se snažilo přidělit zakázku bez řádného výběrového řízení v hodnotě 1,9 mil. Kč, které předepisuje příslušný zákon a pravidla samotné Rady města, napřímo jednomu uchazeči. O tomto záměru informoval sám místostarosta Vlastimil Brukner již dne 30. září 2020 na veřejném zasedání zastupitelstva, ke kterému existuje videozáznam. Jednal tak v rozporu se zákonem o zadávání veřejných zakázek a pravidly Rady města Humpolec, která striktně ukládají, že u zakázky s plněním nad částku 600 tis. Kč musí proběhnout transparentní soutěž vždy. Jenom díky včasnému zásahu opozice se tak nestalo. Přestože se nyní pod tlakem snaží pan místostarosta sjednat nápravu, dál manipuluje, mate veřejnost a nepravdivě informuje o celé záležitosti, a to i na webových oficiálních stránkách úřadu. 

“Je pro mne naprosto nepochopitelné, že vrcholový komunální politik i přes jasné důkazy v podobě nahrávky z veřejného zastupitelstva, chce takto nevybíravým způsobem zamést svá vážná pochybení tím, že začne útočit na opozici. Místo pokorného uznání chyby bude manipulovat ve věci sjednávání jakési ceny, což mu navíc vůbec nepřísluší. Vyhnuli bychom se tomu, pokud by bylo vše od samého začátku řádně vysoutěženo v souladu s pravidly města a veřejných zakázek se zásadou transparentnosti.” Uvádí inženýr Petr Machek, zastupitel města Humpolec.