Společně měníme město

Jaká je budoucnost domova pro seniory v ulici Máchova?

Jelikož nám záleží na tom, jakým způsobem se bude naše město měnit, nechali jsme si zpracovat ideovou vizi na proměnu areálu domova pro seniory studiem OK PLAN ARCHITECTS. Rádi bychom potenciál tohoto území co nejlépe využili a vytvořili tak živou část města, která nabídne nové bytové domy, potřebnou městskou vybavenost, ale také integrovaný záchranný systém. Co říkáte na náš nápad? Během následujících týdnů budeme postupně zveřejňovat více informací o projektu.
Celkovou koncepci projektu najdete tady.
Video níže.