Tajemník úřadu usvědčil starostu ze lži

Jak víte, snažíme se prosadit nezávislé, odborné prošetření černých staveb v Humpolci.

Po celou dobu neúnavně pracujeme, abychom ukázali, kde je pravda. Jako opozice totiž potřebujeme ke všem našim tvrzením důkazy a fakta, které však není vždy lehké získat, především kvůli dlouhým lhůtám a různým průtahům. Na rozdíl od koalice či pana starosty si netroufáme lhát a házet tvrzeními, které se nezakládají na pravdě. Více v otevřeném dopisu starostovi či tiskové zprávě.
Starosta města na náš otevřený dopis reagoval, ale na položené otázky (opět) neodpověděl. Sdílíme jeho odpověď a naši reakci.