Takhle se šetří v Humpolci…

Nakládání s veřejnými prostředky a hlídání městské kasy nám není lhostejné.

A proto jsme na únorovém zasedání zastupitelstva města nemohli podpořit návrh vedení města v podobě 70% snížení sankce pro stavební firmu. Ta nedodržela už tak prodloužený termín dokončení polyfunkčního centra Mikádo, ke kterému se smluvně zavázala.

Tak vysoké snížení koneckonců neposvětil ani finanční výbor. Bohužel jsme se zastupitelem STAN zůstali osamoceni. I když nám v rozpočtu na r. 2021 chybí téměř 90 mil. Kč, které se musí krýt rezervami minulých let a nově čerpaným úvěrem, koalice s podporou KSČM a ČSSD nás většinově přehlasovala a názoru poradního orgánu nedbala.

Zajímalo by nás, zda by takto zastupitelé rozhodovali, i kdyby šlo o jejich finance a ne finance města? Tímto rozhodnutím totiž město přišlo o více než 1,5 mil. Kč, které se v této nelehké době daly využít kdekoliv jinde! Nemluvě o tom, že stavba není stále ještě dokončená.